محصول جودون، سومیت و ریپس

کد محصول: ۹۷۵۰۰
طول طاقه ها: ۵۰ متر (طول طاقه ها بنا به در خواست مشتری قابل تغییر است)
عرض طاقه ها: ۱۵۰ سانتی متر
وزن هر متر مربع: ۳۳۰ گرم
کاربرد: قابل استفاده برای کیف های اداری، کوله ای و …

کد محصول: ۹۷۴۰۰
طول رول: ۵۰ متری (طول طاقه ها بنا به در خواست مشتری قابل تغییر است)
عرض رول: ۱۶۰سانتی متر
ضخامت: ۰/۴ میلی متر
وزن هر متر مربع: ۳۳۰ گرم
کاربرد: قابل استفاده برای چمدان ها، کمد لباسی و …

کد محصول: ۹۷۵۵۰
طول طاقه ها: ۵۰ متر (طول طاقه ها بنا به در خواست مشتری قابل تغییر است)
عرض طاقه ها: ۱۶۰ سانتی متر
ضخامت: ۰/۴ میلی متر
وزن هر متر مربع: ۳۳۰ گرم
کاربرد: قابل استفاده برای چمدان ها، کمد لباسی و …