محصول 300*300

کد محصول: ۹۶۳۰۰
نوع پارچه: ۳۰۰*۳۰۰
طول طاقه ها: ۵۰متری ( استاندارد)
عرض طاقه ها: ۱۵۰ سانتی متر الی ۲۰۰ سانتی متر ( بنا به درخواست مشتری تنظیم می گردد. )
کاربرد: چادر مسافرتی- سایبان-دهنه کانال کولر-روکش کولر-روکش کالا