مشمع کانتینری ضد باکتری

مشمع کانتینری ضد باکتری عرض؛ 150 تا 200سانتی‌ متر    (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) طول؛ استاندارد هر رول 28 متر  (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) رنگ بندی؛ متنوع و نامحدود نوع پارچه؛ متنوع و متغیر در وزن، تراکم و نوع بافت ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی؛ ـ ادامه مطلب…