محصول بنری

کد محصول: ۹۷۶۵۰
طول طاقه ها: ۵۰ متری (طول طاقه ها مطابق با سفارش مشتری قابل تغیر است)
عرض طاقه ها: ۱ الی ۳٫۲۰ متر
نوع پارچه: ۳۰۰ * ۳۰۰ – ۵۰۰ * ۵۰۰
وزن در هر متر مربع: ۴۴۰ گرم