اطلاعات تماس

آدرس کارخانه :

اصفهان ، شهرک صنعتی مبارکه ، فاز ۳ ، خیابان هشتم ، پلاک ۸

آدرس دفتر مرکزی :

ارسال ایمیل

تلفن های تماس

۰۳۱-۵۲۳۷۴۶۰۰

۰۳۱-۵۲۳۷۴۶۰۱

۰۳۱-۵۲۳۷۴۶۰۲

۰۳۱-۵۲۳۷۳۰۳۶

واحد مدیریت

۰۹۱۳-۱۱۸-۹۹۰۱

۰۹۱۳-۳۱۳-۷۷۶۳

فاکس

۰۳۱-۵۲۳۷۳۷۸۰