مشمع کانتینری ضد آتش

مشمع کانتینری ضد آتش عرض؛ 150 تا 200سانتی‌متر    (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) طول؛ استاندارد هر رول 28 متر  (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) رنگ بندی؛ متنوع و نامحدود نوع پارچه؛ متنوع و متغیر در وزن، تراکم و نوع بافت ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی؛ ـ مقاومت ادامه مطلب…

مشمع کانتینری P.U پی یو

مشمع کانتینری عرض؛ 150 تا 200سانتی‌متر    (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) طول؛ استاندارد هر رول 28متر  (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) رنگ بندی؛ متنوع و نامحدود نوع پارچه؛ متنوع و متغیر در وزن، تراکم و نوع بافت ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی؛ ـ مقاومت در برابر اشعه ادامه مطلب…

مشمع کانتینری دو رو

عرض؛ 150 تا 200سانتی‌متر    (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) طول؛ استاندارد هر رول 28 متر  (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) رنگ بندی؛ متنوع و نامحدود نوع پارچه؛ متنوع و متغیر در وزن، تراکم و نوع بافت ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی؛ ـ مقاومت در برابر اشعه ماوراء ادامه مطلب…

مشمع کانتینری PVC پی وی سی

عرض؛ 150 تا 200سانتی‌متر    (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) طول؛ استاندارد هر رول 28متر   (مطابق با سفارشات مشتری قابل تغییر می‌باشد.) رنگ بندی؛ متنوع و نامحدود   (طرح ساده و خطی) نوع پارچه؛ متنوع و متغیر در وزن، تراکم و نوع بافت ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی؛ ـ مقاومت ادامه مطلب…