محصول سواری 150*300

کد محصول: ۹۶۱۵۰
نوع پارچه: ۱۵۰*۳۰۰
طول طاقه ها: ۱۰۰متری ( استاندارد)
عرض طاقه ها: ۱۷۰ سانتی متر
کاربرد: روکش سواری-چادر مسافرتی-آستر کیف- و مصارف صنعتی