چرم مصنوعی

پارچه نمد سوزنی طرح لی

ضخامت : ۱٫۲۰

عرض : ۱۴۵

رنگ بندی : ۱۵ رنگ

کد رنگ : ۳۰۱

پارچه نمد سوزنی طرح لی

ضخامت : ۱٫۲۰

عرض : ۱۴۵

رنگ بندی : ۱۵ رنگ

کد رنگ : ۳۰۱

پارچه نمد سوزنی طرح لی

ضخامت : ۱٫۲۰

عرض : ۱۴۵

رنگ بندی : ۱۵ رنگ

کد رنگ : ۳۰۱