محصول 3*6

کد محصول: ۹۷۳۵۰
نوع پارچه:
طول طاقه ها: ۵۰ متر الی ۱۰۰ متر
عرض طاقه ها: ۱ الی ۲ متر
کاربرد: این جنس ضد آب است. برای چادر های اسکلتی عشایر و چادر کامیون ها و پوشش های شیب دار در اکثر محل های صنعتی استفاده می گردد.