محصول 2*3

کد محصول:
نوع پارچه:
طول طاقه ها: ۵۰ متر الی ۱۰۰ متر
عرض طاقه ها: ۱ الی ۲ متر
کاربرد: در آستر کیف و کفش و اکثر مصارف صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد.